Skindeal | HIFU | คืออะไร พร้อมข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมการ HIFU | Slippers Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
HIFU (High-Intensity Focused Ultrasound) เป็นเทคโนโลยีการยกกระชับผิว โดยการส่งผ่านคลื่นโฟกัสอัลตราซาวน์ลงในในผิวชั้นลึกอย่างเจาะจง ความถี่ที่ 1,000 ครั้ง/วินาที เพื่อทำลายคอลลาเจนเก่าที่เสื่อม